Browsing: Tu Mhanshil Tasa

नवरा आणि बायकोचे नाते म्हंटले की प्रेम, आपुलकी, राग, रुसवा, विश्वास अशा अनेक भावनांचा ताळमेळ असतो. असेच एक रंगभूमीवर गाजलेले…

सुखी संसाराचा मूलमंत्र ‘तू म्हणशील तसं’ नवरा बायको जोवर मित्रमैत्रिण किंवा प्रियकर – प्रेयसी असतात तोवर त्यांच्यातील Understanding एका वेगळ्याच…