Search for:

Ep. 1: नाटकाचा पडदा पडलाय पण नाटक सुरू आहे! — भाग १

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ep. 1: नाटकाचा पडदा पडलाय पण नाटक सुरू आहे! — भाग १

 
 
00:00 / 07:29
 
1X
 

कोरोनाच्या महाभयंकर आपत्तीमुळे सगळं काही बंद झालंय. सगळीकडे अंध:कार दिसतोय. पण त्या अंधारातही मला सतत दिसतोय नाटकाचा पडलेला पडदा. गेले दिड पावणे दोन महिने नाटक थांबलंय. पण तरीही मनात ते क्षणोक्षण जिवंत आहे. 

––––––––––––––––––––––––––––––
Track: Flying High — Declan DP [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://youtu.be/H8F0mLiTOHE
Free Download / Stream: http://alplus.io/FlyingHigh
––––––––––––––––––––––––––––––

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.