Browsing: dr. kashinath ghanekar

मराठी माणूस जगाच्या पाठीवर कुठेही गेला तरी मराठी नाटकाची ओढ विसरत नाही. तिसरी घंटा ऐकताच सहजच त्याचे पाय नाट्यगृहाकडे वळतात.…