Monday, October 26, 2020

Ep. 3: नाटकाचा पडदा पडलाय पण नाटक सुरू आहे! — भाग ३

Ep. 3: नाटकाचा पडदा पडलाय पण नाटक सुरू आहे! — भाग ३

Ep. 3: नाटकाचा पडदा पडलाय पण नाटक सुरू आहे! — भाग ३

 
Play/Pause Episode
00:00 / 08:20
Rewind 30 Seconds
1X

नाटकाचा प्रयोग संपला कि नाटक प्रेक्षकाच्या मनात घर करून राहतं. मग भारावलेला प्रेक्षक कलाकारांना भेटण्यासाठी उत्सुकतेने रंगपटाकडे धाव घेतो. एक सही, एखादा सेल्फी घेऊन त्या दोन क्षणांची आठवण अविस्मरणीय करतो. रंगपटाच्या खोलीतील प्रत्येक कोपरा अनेक आठवणींचा साक्षीदार असतो.

––––––––––––––––––––––––––––––
Track: Flying High — Declan DP [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://youtu.be/H8F0mLiTOHE
Free Download / Stream: http://alplus.io/FlyingHigh
––––––––––––––––––––––––––––––

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.