Browsing: Gunta

कोविड-१९ मुळे आलेल्या अकस्मात लाटेमुळे संपूर्ण जग बंद पडलं. आणि त्याच बरोबर आपल्या नाट्यगृहांना सुद्धा कुलुपं लागली. त्याच दरम्यान ‘घरो-घरी…

कोविड-१९ च्या निर्बंधांमुळे नाटक नाट्यगहात होणे शक्य नव्हते. तेव्हाच ‘घरो घरी नाटक’ या संकल्पनेचा जन्म झाला. कुठल्याही प्रकारचं मानधन न…