Browsing: Amoorta Productions

कोविड-१९ च्या निर्बंधांमुळे नाटक नाट्यगहात होणे शक्य नव्हते. तेव्हाच ‘घरो घरी नाटक’ या संकल्पनेचा जन्म झाला. कुठल्याही प्रकारचं मानधन न…