awishkar mahotsav 2023 cover 2

आविष्कार ५२ वा वर्धापन दिन

३६वा अरविंद देशपांडे स्मृती महोत्सव

Marathi Natak Mahotsav • Online Ticket Booking

awishkar mahotsav 2023 cover 2

९ फेब्रुवारी २०२३

सायं ७ वाजता

साठ्ये महाविद्यालय, विले पार्ले.

१० फेब्रुवारी २०२३

सायं ७.३० वाजता

साठ्ये महाविद्यालय, विले पार्ले.

११ फेब्रुवारी २०२३

सायं ७.३० वाजता

साठ्ये महाविद्यालय, विले पार्ले.

Click button to Book Tickets

साठ्ये महाविद्यालय सभागृह, विले पार्ले